ZSO Nr 5 W Zabrzu W 56 Misji Sally Ride EarthKAM, NASA