Αφισοκόλληση για την ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας στην ορθή χρήση του νερού.